วัด

วัดในอำเภอด่านขุนทดทั้งหมด

1.วัดกุดพิมาน ม.7ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

2.วัดถนนหักใหญ่ ม.1ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

3.วัดบ้านไร่ ม.6ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

4.วัดสำนักพิมาน ม.12ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

5.วัดหนองกระเทียมเหนือ ม.3ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

6.วัดใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข) ม.8ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

7.วัดโคกรักษ์ ม.4ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

8.วัดถนนหักน้อย ม.6ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

9.วัดบ้านหาญ ม.1ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

10.วัดศาลาลอย ม.2ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

11.วัดสว่างอารมณ์ ม.3ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

12.วัดใหม่เจริญสุข ม.5ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

13.วัดใหม่ด่านขุนทด ม.12ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

14.วัดมะขามน้อย ม.5มะขามน้อยตำบลด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา

15.วัดด่านใน ม.4ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

16.วัดบ้านน้อย ม.8ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

17.วัดบ้านพระ ม.3ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา

18.วัดหนองบง ม.1ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

19.วัดกุดม่วง ม.7ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

20.วัดโกรกลึก ม.2ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

21.วัดตะเคียน ม.1ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

22.วัดบ้านดอนใหญ่ ม.4ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

 

23.วัดป่าหินลาด ม.8หินลาดตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

24.วัดหนองพังโพด ม.6บ้านหนองพังโพดตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

25.วัดหนองละมั่ง ม.5ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

26.วัดหินหล่อง ม.3ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

27.วัดจงกอ ม.14ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

28.วัดบ้านกลาง ม.4ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

29.วัดบ้านเก่า ม.1ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

30.วัดมะเริง ม.2ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

31.วัดวังโป่ง ม.6ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

32.วัดสระพัง ม.5ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

33.วัดบ้านแปรง ม.11ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

34.วัดฝายโบสถ์ ม.2ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

35.วัดหนองบัวโคก ม.1ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

36.วัดหนองปรือ ม.5ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

37.วัดโนนสง่า ม.6ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

38.วัดบ้านดอน ม.2ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

39.วัดป่าพันชนะ ม.5ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

40.วัดพันชนะ ม.1ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

41.วัดมาบกราด ม.4ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

42.วัดหนองพลวง ม.3ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

43.วัดดอนตะแบง ม.6ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

44.วัดด่านนอก ม.4ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

45.วัดบ้านหลุง ม.1ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

46.วัดบ้านใหม่(บ้านใหญ่) ม.3ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

47.วัดละเลิงพิมาน ม.1ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

48.วัดสระจรเข้ ม.4ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

49.วัดกระทุ่มโพรง ม.9 ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

 

50.ดชัยมงคล ม.14ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

51.วัดหนองกราด ม.1ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

52.วัดหนองขุยคูเมือง ม.7ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

53.วัดหนองโสน ม.5ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

54.วัดหนองแหน(หนองแสน) ม.1ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

55.วัดใหม่ชัยพฤกษ์ ม.8ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

56.วัดกุดน้ำใส ม.3ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

57.วัดจะบู(บ้านจะบู) ม.9ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

58.วัดดอนมุกมัน ม.4ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

59.วัดโนนระเวียง ม.8ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

60.วัดวารีสุทธาราม ม.2ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

61.วัดสระขี้ตุ่น ม.6ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

62.วัดหนองกระเทียมใต้ ม.5ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

63.วัดหนองบัวตะเกียด ม.1ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

64.วัดคลองแคใต้ ม.3ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

65.วัดคลองแคเหนือ ม.4ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

66.วัดโค้งตะคร้อ ม.6ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

67.วัดโนนเต็ง ม.2ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

68.วัดโนนเมือง ม.1ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

69.วัดบ้านเขื่อน ม.5ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

70.วัดบ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสายทอง) ม.7ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

71.วัดบ้านหนองบัว(หนองบัวละคร) ม.2ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

72.วัดห้วยดินดำ ม.5ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

73.วัดกุดนางทอหูก ม.5ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

74.วัดค่ายทะยิง ม.6ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

75.วัดท่าขี้เหล็ก ม.2ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

76.วัดทุ่งสว่าง ม.7ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

77.วัดโนนขี้ตุ่น ม.9ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

78.วัดปราสาท ม.4ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

79.วัดห้วยจรเข้ ม.3ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

80.วัดหินดาด ม.1ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

81.วัดกุดสระแก้ว ม.3ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

82.วัดโคกน้อย ม.4ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

83.วัดบ้านวังยายทอง(วังยายทอง) ม.4ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

84.วัดบึงปรือ ม.1ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

85.วัดป่าแดนสงฆ์ ม.14ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

86.วัดวังน้ำโตน(น้ำโทน) ม.9ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

87.วัดสำนักตะคร้อ ม.1ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

88.วัดหนองโพธิ์ ม.2ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

89.วัดซับพลูใหญ่(ซับพลู) ม.6ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

90.วัดบ้านน้อยพัฒนา ม.5ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

91.วัดศิลาร่วมสามัคคี ม.4ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

92.วัดหนองใหญ่ ม.8ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

93.วัดห้วยบง ม.1ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

94.วัดหินเพิงใต้ ม.9ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

95.วัดหินเพิงเหนือ ม.9ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

96.วัดดอนป่าโอป(ป่าโอป) ม.6ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

97.วัดโนนเต็ง ม.6ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

98.วัดโนนทอง ม.5ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

99.วัดโนนแหน ม.3ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

100.วัดหิงห้อย ม.2ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

101.วัดโคกสามัคคีเก่า ม.1ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

102.วัดดอนแต้ว ม.7ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

103.วัดหนองไทร ม.4ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

104.วัดหนองสะแก ม.5ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

105.วัดหัวนา ม.8ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

Visitors: 23,772