รถโดยสารสาธารณะ / รถตู้

ซอยไชยณรงค์ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร 044-389068

สงสัยช่วงเวลา

โทร 081-8797846 

ป๋าทรงเจริญ(ประธานบริษัท)(ยกเลิกตารางนี้ชั่วคราว ช่วงไวรัสโคโรนา)

ตารางเวลารถออก ราชสีมา - ด่านขุนทด 

ท่ารถด่าน          ท่ารถโคราช

04.30 น.           06.00 น.

05.00 น.           06.30 น.

05.30 น.           07.00 น.

06.00 น.           08.00 น.

06.20 น.           09.00 น.

06.40 น.           10.00 น.

07.00 น.           11.00 น.

07.30 น.            12.00 น.

08.00 น.            13.00 น.

09.00 น.            14.00 น.

10.00 น.            15.00 น.

11.00 น.             15.30 น.

12.00 น.            16.00 น.

13.00 น.            16.30 น.

14.00 น             17.00 น.

15.00 น.            17.30 น.

16.00 น.            18.00 น.

16.45 น.             18.30 น.

17.30 น.             19.00 น.

18.30 น.             20.00 น.

ท่ารถด่าน          ท่ารถโคราช (รถตู้เล็ก)

07.30 น.            11.30 น.

08.30 น.            12.00 น.

09.30 น.            13.30 น.

12.30 น.             14.30 น.

 

ขอบคุณ รถเบอร์ 6 สนับสนุนเว็บไซต์ด่านขุนทดดอทคอม

ขอบคุณ รถเบอร์ 7 สนับสนุนเว็บไซต์ด่านขุนทดดอทคอม

 

15

 

จุดจำหน่ายตั๋วท่ารถด่านขุนทด

ในร้านขายของเด็กแรกเกิด GPS คลิก

สอบถามข้อมูลโทร 089-8488585 , 092-8599678

ตาราง SUNBUS ด่านขุนทด - กรุงเทพ (รถVIP)

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 09.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 11..30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 14.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 15.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 18.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 21.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 00.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 01.30 น.

 

ตาราง SUNBUS ด่านขุนทด - เลย - เชียงคาน (รถVIP)

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 11.30 น.

รถออกจากด่านขุนทด เวลา 23.30 น.

 

ตาราง SUNBUS กรุงเทพ - ด่านขุนทด (รถVIP)

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 08.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 10.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 12.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 14.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 16.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 18.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 20.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 22.00 น.

รถออกจากกรุงเทพ เวลา 00.00 น.

ตาราเวลาเดินเรถ BUS TIME TABLE

สอบถามข้อมูลโทร 093-9737044

ออกด่านขุนทด            ออกกรุงเทพ

02.00 น.                  00.30 น.

07.20 น.                   06.00 น.

08.20 น.          เช้า     07.30 น.

09.35 น.                   09.00 น.

10.35 น.                    10.00 น.

11.50 น.                     11.30 น.

13.20 น.          บ่าย       13.00 น.

14.50 น.                     15.00 น.

16.20 น.                     17.00 น.

18.20 น.                     19.00 น.

20.20 น.           เย็น     20.30 น.

22.20 น.                     21.30 น.

24.20 น.                     23.00 น.

 

ตารางรถตู้ ห้วยบง - กทม 

ซื้อตั๋วรถตู้ที่ร้านขายของชำใกล้ร้านทวีมอเตอร์

รถออกจากห้วยบง เวลา 09.00 น.


หมายเหตุ : มี 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน เท่านั้น

เหมารถตู้ / ด่านขุนทด

 จ๊อบ ออนทัวร์ รถตู้เที่ยวทั่วไทย (คนด่านขุนทด)

เบอร์ติดต่อ : 086-2547737

 

Awiruth Van Service รถตู้เที่ยวทั่วไทย (คนด่านขุนทด)

เบอร์ติดต่อ : 098-1903109
ID Line: 0981903109

 

 

Visitors: 15,072