สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)

มูลนิธิสถาบันฯ ได้ตั้งสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ขึ้นที่ตำบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ ขึ้นในปี 2536 เพื่อดำเนินการตามโครงการผลผลิตและลด ต้นทุน รวมทั้ง ในการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ เป็น ระยะ ๆ โดยคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมาเร่งทำการ ขยายพันธุ์ แล้วแจกจ่ายแก่เกษตรกร โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้ง การนำเกษตรกรมาฝึกอบรมวิธีการปลูกใหม่ ใน ขณะเดียวกันก็เร่งทำการวิจัยทดลองด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา คุณภาพของผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังและถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม


ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ให้การฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้วกว่า 30,000 คน และ้แจกจ่ายท่อนพันธุ์รวม 60 ล้านต้น แก่เกษตรกร

 

 

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

 

 

อุโมงต้นไม้ภายสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

 

 

Visitors: 21,459