รูปสะพานฮักเด้อหินดาด

สะพานฮักเด้อหินดาด สร้างในที่สาธารณะที่รังวัดคืนจากชาวบ้านที่บุกรุกเข้าไปทำกินเมื่อ ปี 2557 จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ จนต่อมา ปี 2561 ผู้นำได้เข้าไปตรวจสอบแนวเขตและพบชาวบ้านเริ่มจะบุกรุกเข้ามาทำกินอีกจึงปรึกษากันที่จะปลูกป่าเพื่อเป็นการป้องกัน โดยเริ่มรับบริจาคต้นไม้จากชาวบ้านและเตรียมแปลงช่วงเดือน กันยายน 2561โดยเริ่มปลูกไผ่ซางหม่น 500 ต้น ทุนดำเนินการจากผลกำไรโครงการ9101บางส่วน ช่วงนั้นจะมีโครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี แต่หมู่บ้านเราไม่ได้โครงการแต่มีโอกาสไปอบรมที่บ้านเตย อ.พิมาย ซึ่งเขาสร้างสะพานรักบ้านเตย ด้วยทุนจากคนในหมู่บ้านบริจาคจึงคิดทำแลนด์มาร์คขึ้นมา โดยยื่นขออนุญาติใช้สถานที่จากนายอำเภอด่านขุนทด เมื่อเริ่มการก่อสร้างชาวบ้านก็ทยอยนำแผ่นไม้กระดาน เหล็ก เสา มาบริจาคต่อเติมไปเรื่อยๆ แรงงานที่เข้ามาทำก็จากช่างในหมู่บ้านหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมา การออกแบบก็จากหน้างานช่วยกันออกแบบไปเรื่อยๆ ทุกแผ่นไม้กระดานจะมีเจ้าของจากคนในหมู่บ้านซึ่งแต่ละคนจะจำแผ่นไม้ของตัวเองได้ บางครอบครัวที่สร้างบ้านใหม่ก็ยกพวกไม้จากบ้านเก่าให้ทั้งหลังก็มี พวกไม้ไผ่ก็จากชาวบ้านตัดมาและจัดซื้อมาจากเงินบริจาคบ้าง ในช่วงที่ก่อสร้างจะมีพระอาจารย์อำพล สิริปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเข้ามาช่วยโดยนำลูกศิษย์ที่มาทำบุญที่วัดหินดาดเข้ามาดู จากนั้นก็มีลูกศิษย์พระอาจารย์มาช่วยเรื่องระบบน้ำประปาที่ใช้รดต้นไม้ราคา 250,000 บาท ขุดบ่อ 2 บ่อรวม 220,000 บาท มีอดีตนายก อบต.หินดาด คุณชวาน โชคเกื้อกูลชัยมาสร้างห้องน้ำราคา 300,000 บาทให้ และเจ้าอาวาสวัดก็มอบทุนส่วนตัวจำนวนหนึ่งมาสมทบ ช่วงการก่อสร้างท่านนายอำเภอด่านขุนทดจะแวะมาให้กำลังใจเสมอๆ การปลูกดอกไม้รอบแรกเราลงปอเทืองและดอกคอสมอส ช่วงวันวาเลนไทม์ที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเป็นคอสมอสแปลงแรกในอำเภอด่านขุนทด เราสั่งเมล็ดพันธ์มาเพาะเองและแรงงานชาวบ้านดูแล มีเครือข่ายกองทุนตำบลหินดาดสนับสนุนงบ การออกแบบปลูกต้นไม้เราจะปลูกเพื่อเป็นอุโมงค์ต้นไม้มีชมพูพันธ์ทิพย์ 100 ต้น กัลปพฤกษ์ 100 ต้นตะแบก 80 ต้น มีแปลงต้นทองอุไร 300 ต้นและที่สวยงามจะมีสวนหย่อมซึ่งชาวบ้านจะบริจาคเงินซื้อไม้ประดับมาจัดสวนตามเนินดินต่างๆ ทีขึ้นชื่อคือหญ้าน้ำพุ แฝกแม็กซิกัน มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวบรวมพืชท้องถิ่นมาปลูก มีการจัดแปลงเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดูงาน รอบๆสะพานจะมีบ่อบัวสายต่างๆ ช่วงวันนักขัตฤกษ์จะมีตักบาตรบนสะพานโดยพระสงฆ์วัดหินดาด มีจัดจดทะเบียนสมรสและถ่ายรูปบนสะพานในวันแห่งความรัก มีการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ตำข้าวเม่า เกี่ยวข้าว นวดข้าวแบบวิถีชาวนาดั้งเดิม อนาคตจะทำตลาดขายของจากคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ การเพาะชำต้นไม้และไม้ประดับจำหน่าย และจะเปิดเป็นสถานที่ดูงาน

 

Visitors: 21,461