รูปทุ่งกังหันลมห้วยบง

ทุ่งกังหันลมห้วยบง  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งด่านขุนทดที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด และสามารถมองเห็นได้ไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของห้วยบง นั่นคือ "ทุ่งกังหันลม" ต้นมหึมาที่เรียงรายอยู่บนเส้นทางหลวง 2256 ชัยบาดาล-ด่านขุนทด นับเป็นฟาร์มกังหันลมต่อกันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนกังหันลมทั้งหมด 270 ต้น และมีกังหันลมบนพื้นดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใบพัดเทียบเท่ากับขนาดเครื่องบิน A380 สูง 225 เมตร

Visitors: 27,964