เทศกาลกินเจ 2562

ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเทศกาลกินเจ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562- วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเวลา 9 วัน ทุกท่านทราบมั้ยคะว่าทำไมเราต้องกินเจ กินแล้วได้อะไร การกินเจเกิดขึ้นมาได้อย่างไร วันนี้แอดมินจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เทศกาลกินเจ คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

Visitors: 23,780