ทำความรู้จักอำเภอด่านขุนทด


 ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่/เวลาวันที่ 11 มกราคมของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ขบวนที่ 1

ณ บริเวณอนุสาวรีย์   ท้าวสุรนารี   อำเภอด่านขุนทด 

วันที่/เวลาวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

พิธีสรงน้ำ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่/เวลาวันที่ 14 เมษายนของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

งานแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 

วันที่/เวลาวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่/เวลาวันที่ 1-7 ธ.ค.ของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

- งานบาตรวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเดือนที่จัดงาน 1 มกราคม ของทุกปี
- งานวันมาฆบูชา ช่วงเดือนที่จัดงาน มีนาคม ของทุกปี
- งานปริวาสกรรม ช่วงเดือนที่จัดงาน ก.พ. - มี.ค. ของทุกปี
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ช่วงเดือนที่จัดงาน 27 มีนาคม ของทุกปี
- งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเดือนที่จัดงาน เมษายน    ของทุกปี
- งานวันวิสาขาบูชา ช่วงเดือนที่จัดงาน พฤษภาคม    ของทุกปี
- งานถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ช่วงเดือนที่จัดงาน กรกฎาคม ของทุกปี
- งานเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ช่วงเดือนที่จัดงาน 28 กรกฎาคม ของทุกปี
- งานกฐินสามัคคีอำเภอ ช่วงเดือนที่จัดงาน ต.ค. – พ.ย. ของทุกปี
- งานเทศน์มหาชาติ ช่วงเดือนที่จัดงาน ต.ค. – ก.พ. ของทุกปี
- งานวันแม่แห่งชาติ ช่วงเดือนที่จัดงาน 12 สิงหาคม      ของทุกปี
- งานตักบาตรเทโว ช่วงเดือนที่จัดงาน ตุลาคม ของทุกปี
- งานวันสารทไทย ช่วงเดือนที่จัดงาน ตุลาคม ของทุกปี
- งานวันปิยมหาราช ช่วงเดือนที่จัดงาน 23 ตุลาคม ของทุกปี
- งานประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือนที่จัดงาน พฤศจิกายน ของทุกปี
- งานวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ ช่วงเดือนที่จัดงาน  5 ธันวาคม ของทุกปี
- งานวันรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนที่จัดงาน  10 ธันวาคม ของทุกปี - งานกาชาดอำเภอด่านขุนทด ช่วงเดือนที่จัดงาน  ธันวาคม ของทุกปี - งานวันฉลองชัยเจ้าพ่อด่านขุนทด ช่วงเดือนที่จัดงาน  ธันวาคม ของทุกปี

พื้นที่อำเภอด่านขุนทด 

วันที่/เวลา-

รู้จักนายอำเภอ คลิก

มารู้จักอำเภอกันเถอะ คลิก

เตรียมตัวก่อนไปอำเภอ (เอกสาร) คลิก

ถนนสายสำคัญ คลิก

 

Visitors: 23,207