รูปผาลมรัก

ผาลมรัก

แหล่องท่องเที่ยวจุดชมวิว 

ณ หน้าผากังหันลม ต้น A7

ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เปิดเมื่อวันที่ 1 9 ตุลาคม 2561

 จุดชมวิวสวย ชมหมอก ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของด่านขุนทด วิวธรรมชาติที่สวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ลงลับขอบฟ้าในยามเย็น นอกจากนี้หากในช่วงฤดูฝนอาจได้มีโอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเช้าอีกด้วย ซึ่งอยู่ในเขตตำบลห้วยบง ผาลมรักห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทด 42 กม. เท่านั้น

Visitors: 5,721