อนุสาวรีย์

 

คาถาบูชาสมเด็จรัชกาลที ๕

นะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทรัสชะ(กล่าว๓ครั้ง)

พระสยามมินโร วะโรอิติ พุทธะสังมิ

อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปยะมะมะ นะโมพุทธายะ (กล่าว ๓ ครั้ง)

 

 

นายศักดา วงศ์ศักดา และครอบครัว สร้างถวาย

 

 

Visitors: 23,775